Akredytacja – co gwarantuje?

AKREDYTACJA jest potwierdzeniem przez niezależnych ekspertów kompetencji Laboratorium w danej dziedzinie podczas przeprowadzanego audytu certyfikacyjnego. Krajową jednostką akredytacyjną w Polsce jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Posiada ono status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Certyfikat akredytacji oznacza: