Gleba

GLEBA
1. Odczyn pH
2. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp.
3. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Toxocara sp.
4. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Trichuris sp.
5. Obecność bakterii chorobotwórczych zrodzaju Salmonella wglebie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi