Higiena produkcji żywności

Tego typu badania wykonują przede wszystkim zakłady zajmujące się produkcją żywności. Każdy producent musi przestrzegać określonych przepisów prawnych z zakresu higieny żywności, przeprowadzać kontrolę higieniczno-sanitarną swojego zakładu oraz badać jakość swoich produktów. Wykonamy m.in. badanie próbek środowiskowych z obszarów produkcji i obrotu żywnością, z tusz zwierzęcych oraz z pomieszczeń użyteczności publicznej.

1. Ogólna liczba drobnoustrojów – metoda płytkowa w 30°C
2. Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae
3. Wykrywanie Listeria monocytogenes
4. Wykrywanie Salmonella spp.
1. Ogólna liczba drobnoustrojów – metoda płytkowa w 30°C
2. Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae
3. Wykrywanie Salmonella spp.
1. Ogólna liczba drobnoustrojów – metoda płytkowa w 30°C – odcisk
2. Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae – odcisk

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (z późn. zm.)