Osady

OSADY ŚCIEKOWE
1. Odczyn pH w osadach ściekowych
2. Azot Kjeldahla
3. Ozn. suchej pozost. i zawartości wody
4. Ozn. straty przy prażeniu suchej masy osadu
5. Azot amonowy
6. Azot amonowy
7. Azot azotanowy
8. Temperatura
9. Tlen rozpuszczony
10. Zawiesina ogólna
11. Gęstość osadu
12. Indeks objętościowego osadu czynnego
13. Fosfor ogólny
14. Opadalność po 30’
15. Ozn. zawiesin ogólnych – mineralnych i lotnych metodą wagową.
16. Obserwacja osadu czynnego
17. Obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella
18. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp.
19. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Toxocara sp.
20. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Trichuris sp.
21. Oznaczenie liczby Escherichia coli
22. Oznaczanie liczby Clostridium perfringens

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz.U, nr 0, poz. 257) w sprawie komunalnych osadów ściekowych