Badania żywności

Żywność, którą codziennie kupujemy w sklepach, podlega ścisłym kontrolom i badaniom. Producenci żywności nie mogą sobie pozwolić na to, żeby w ich produktach znajdowały się niebezpieczne bakterie, grzyby lub pleśnie. Badania żywności są również potrzebne, aby sprawdzić, czy oferowane produkty zachowują odpowiednie parametry chemiczne np. pH. Dzięki testom żywności dowiemy się też, jaka jest wartość energetyczna danego produktu, jaką ma zawartość wody, białka, tłuszczu, węglowodanów, soli lub popiołu całkowitego.
1. Ogólna liczba drobnoustrojów w 30˚C. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
2. Ogólna liczba drobnoustrojów w 30˚C. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
3. Wykrywanie i oznaczanie liczby bakterii z grupy coli – metoda płytkowa
4. Obecność bakterii grupy coli – metoda NPL
5. Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli – metoda NPL
6. Obecność Escherichia coli – metoda NPL
7. Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli – metoda NPL
8. Liczba Escherichia coli – metoda płytkowa
9. Wykrywanie Listeria monocytogenes
10. Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes
11. Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae – metoda płytkowa
12. Oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) – metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera
13. Wykrywanie Salmonella spp.
14. Oznaczanie liczby drożdży i pleśni
15. Zawartość tłuszczu wolnego – mięso i wyroby mięsne

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (z późn. zm.)