Żywność

1. Ogólna liczba drobnoustrojów w 30˚C. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
2. Ogólna liczba drobnoustrojów w 30˚C. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
3. Wykrywanie i oznaczanie liczby bakterii z grupy coli – metoda płytkowa
4. Obecność bakterii grupy coli – metoda NPL
5. Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli – metoda NPL
6. Obecność Escherichia coli – metoda NPL
7. Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli – metoda NPL
8. Liczba Escherichia coli- metoda płytkowa
9. Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes
10. Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes
11. Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae – metoda NPL z przednamnażaniem
12. Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae – metoda płytkowa
13. Wykrywanie obecności i liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) – metoda NPL
14. Oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) – metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera
15. Oznaczanie liczby przypuszczalnych Bacillus cereus – metoda liczenia kolonii w 30°C
16. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe tlenowych bakterii przetrwalnikujących wraz z przetrwalnikami w tym bakterii z rodzaju Bacillus w żywności
17. Obecność bakterii z rodzaju Salmonella spp.
18. Liczba drożdży i pleśni
19. Oznaczanie liczby przypuszczalnych Pseudomonas sp.
20. Oznaczanie obecności bakterii beztlenowych przetrwalnikujących mezofilnych – metoda jakościowa (przetwory owocowe / warzywne i warzywno-mięsne / owoce / warzywa)
21. Oznaczenie liczby mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej – metoda płytkowa w temperaturze 30 ºC
22. Oznaczanie liczby Clostridium perfringens
23. Obecność Clostridium perfringens – metoda jakościowa (oleje / tłuszcze zwierzęce i roślinne)
24. Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii redukujących siarczany (IV) – metoda jakościowa (mięso i produkty mięsne / przetwory owocowe / warzywne i warzywno-mięsne / owoce / warzywa / oleje / tłuszcze zwierzęce i roślinne / wyroby garmażeryjne)
25. Zawartość tłuszczu wolnego
26. Oznaczenie azotu metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko
27. Zawartość węglowodanów
28. Zawartość soli
29. Wartość energetyczna ( wartość kaloryczna) – metoda obliczeniowa
30. pH w mięsie i wyrobach mięsnych
31. pH w sokach
32. Oznaczanie popiołu całkowitego
33. Oznaczanie zawartości wody (metoda odwoławcza)
34. Oznaczenie białka

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (z późn. zm.)